Du stärker din hälsa tillsammans med oss!

 

 

Akutuellt! Byte till nytt online bokning- och journalsystem pågår fr o m maj 2016.

 

 

Nästa öppet hus mån den 22 augusti 2016 kl 17.00-20.00

Kostnadsfritt

 

 

Extra Zhineng Qigong rehab och träningpass under sommaren, tors 2, 16 juni, ons 13 juli, fre 29 juli, tor 11 augusti, kl 9-10.30.

 

 

Zhineng Qigong workshop av Mästare Yuantong Liu, 9-12 nov och 20-23 novenber 2016

 

 

Dr Jaap van der Wal in Stockholm 24-28 Nov 2016, 'Embro in Motion - The Embryo in Us: Dynamic Embryology and Morhology with A Special Focus on the Fascia as An Organ of Innerness and Wholeness', English, with key notes material translated to Swedish. Here is the content of the course in details. Registration online here.

Code-sharing: JL-AUT-DEMBRYO/MOF and JL-CER-IX-DEMBRYO/MOF

 

 

Zhineng Qigong rehab & medvetenhet träning torsdagar kl 9-10.30 och Zhineng Qigong workshopar för uppföljning, rehabilitering och instroduktion, fre-lör 12-13 aug 2016, fre-lör 16-17 sept 2016, fre-lör 20-21 jan 2017

Code-sharing: JL-CER-WSxx