Zhineng Qigong – Grundkurs, start 21/2, söndagar kl 18.30-19.50

Tid: Söndagar kl. 18.30- 19.50 (60-80 min.)

Datum
: Planerad start 21/2. 10 tillfällen, 21/2 – 2/5, med Påsk uppehåll 4/4.

Award
: 800 kr för 10 tillfällen. Betalning sker innan kursstart till bankgiro 722–1179 (Spånga Friskvård
Hälsocenter AB), eller Swisha till 123 033 6172 (Spånga Friskvård Hälsocenter AB). Ange ditt namn,
telnr, adress, e-postadress, födelsedatum 6 siffror.

Plats
: Webbaserad kurs.

Lärare
: Roya Saniei, Organisatör: Spånga Friskvård

Anmälan
: royasaniei@hotmail.com Skriv i anmälan varför du vill gå denna kurs och vad du vill få ut
av kursen. Fundera på vilka utmaningar du har i livet som du vill jobba med.

Om Roya:
Roya är utbildad inom Zhineng Qigong inklusive teoretisk utbildning Hunyuan Consciousness training
med Master Yuantong Liu, i samarbete med Ming Niku och Spånga Friskvård. Roya har även gått
Hunyuan Qi-terapiutbildning utomlands med Master Yuantong Liu.

Zhineng Qigong
:
Zhineng Qigong är en form av Qigong med sitt ursprung från Kina med en holistisk syn på livet. De
fysiska rörelserna och meditationerna i kombination med teorin inom Zhineng Qigong ger en mer
harmonisk relation till sig själv, andra och naturen, en inre frid, glädje och lugn. Det ger ett
avslappnat tillstånd då man kan ta till sig sin egen inre visdom. Genom att använda sin inre visdom
och medvetenheten kan livskvalitén öka, den fysiska och mentala styrkan förbättras och ger en
emotionell balans. Ett sätt att nå din potential.
Metoden har visat sig ha anmärkningsvärda resultat i läkning av medicinska problem och i ökat
välbefinnande.
Under denna kurs får du fysiska övningar, meditationer och teori om Zhineng Qigong.

För vem
:
Kursen är för dig som vill lära dig, eller lära dig mer om Zhineng Qigong genom enkla effektiva
övningar för att öka din fysiska, emotionella och mentala hälsa, men även lära sig om möjligheterna
med Zhineng Qigong. Övningarna kan anpassas efter din förmåga, alla kan vara med.

Welcome!

en_GBEnglish