Taktil Stimulering

är en mjuk massage som ges som långsamma, medvetna och handfasta strykningar på kroppen i en viss struktur.
Du blir inbäddad under handdukar och filtar, och endast den kroppsdel som skall beröras exponeras. Du behåller underbyxorna på.

Behandlingen ges med vegetabiliska oljor och till avslappnande melodier och tar ca 45 minuter.

Syftet med Taktil Stimulering är att genom beröring frigöra välmåendehormonet oxytocin, som har en rad positiva effekter på hälsan.

Beröring är grundläggande för nervernas organisation i kroppen. När huden berörs ökar aktiviteten i den del av hjärnan som förmedlar sinnesintryck till andra delar av hjärnan.
Effekterna av beröring och ökat oxytocin i blodbanan är många; lugn och ro, smärtlindring, ökad nyfikenhet, minskad aggression, ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna, ökad möjlighet till kommunikation/större social förmåga, mindre aggression, effektivare inlärning, bättre cirkulation i hjärnan – vilket förbättrar minnet, ökat immunförsvar, påskyndar läkning av sår, sänker blodtrycket, höjer smärttröskeln, en förbättrad mag- och tarmfunktion och ökad livskvalitet.
Beröring är det effektivaste sättet att sänka cortisolnivåerna och därmed stressen i kroppen.

En annan viktig uppgift beröring har är att se till att man får en god kroppsuppfattning, att man vet var varje kroppsdel börjar och slutar. Är kropps-uppfattningen god får vi ett tydligare kroppsspråk och kommunikationen blir klarare. Med förbättrad kroppsuppfattning förbättras även jag-känslan och initiativförmågan.

Beröring stärker känslomässiga band mellan individer, skapar större trygghet och tillit, minskar aggressivitet, ökar känslor av kärlek och glädje i umgänget med omgivningen.

Beröring är kort och gott ett av våra allra viktigaste instinktiva och mänskliga behov.

Vänligen boka personligen, via mail eller telefon. Ej online.

Läs mer på

http://www.beroring.se/taktil-stimulering

sv_SESwedish