WACCII – Contribution Circle

Ta emot och ge vidare!

I vår utbildnings organisation Wisdom & Ability Educations har vi ett kollektivt stödsystem som vi kallar WACCII – Wisdom and Ability Contribution Circle Integral. Vi uppmuntrar utforskning, upplevelser och att dela och bidra vidare för någon annan. Intäkter redovisas årligt vid slut av varje år, för att även hålla hälsofrämjande och livstödjande aktiviteter vidare i följande året. Del av intäkter används till stöd för publicering i Engelska för littteraturer av Dr Pang Heming (Pang Ming) i Medvetandeteorier och Zhineng Qigong vetenskapligt system from 1990-talet.

Nuvarande aktiviteter tillhör WACCII:

Torsdagar kl 10.00-11.30 Rehab-, hälsoliv- och medvetandeträning med Zhineng Qigong

Tillgänglighetsklinik, med förmånligt pris för behandlingar, 550 kr.

Workshopar och kurser från vår utbildning W & A Educations: Hunyuan Consciousness Science Center and Jin Luo Institute of Integral Craniosacral Therapy

    Kontakta oss

    sv_SESwedish